Averøy pensjonistforening 6. desember:

Averøy Pensjonistforening hadde julemøte på Anne Marits Catering den 6. desember

Averøy Pensjonistforening hadde julemøte på Anne Marits Catering den 6. desember. Vår leder Ragnar Vassgård kunne ønske 45 frammøtte velkommen, og spesiell velkomst fikk Eivind Vestnes med trekkspillet. Ragnar orienterte videre om kveldens program, og «Glade jul» ble sunget. Så fikk vi Ord for dagen v/ Synøve Folland som leste et juledikt av Anne Lise Vatne Eide. Hun fikk en julestjerne av Ragnar som takk for fine vers.

Lederen refererte julebrev fra den nye fylkessekretæren Aud-Berit Eidhammer. Hun tok for seg det gode arbeidet Pensjonistforbundet gjør for de eldre, og kunne rapportere om fin framgang på 1302 nye medlemmer det siste året i Møre og Romsdal. Det er gledelig at det nå er mange «nypensjonister» som melder seg inn. «Det lyser i stille grender» ble sunget, og ordet ble gitt til Anne Marie Folde som først fortalte om nissen i hannes barndom. Hun hadde med noen troll hun hadde strikket, og fordi barna i familien likte å leke med disse hadde hun diktet et lite eventyr om trollene som hun leste. Også hun fikk en julestjerne av lederen. Kåre Bjørnevik som er medlem i Rogaland pensjonistforening fikk så ordet før ord og toner ble gitt til Eivind Vestnes. Han leste først et dikt som het «Desember» og som var skrevet av en Facebook- venninne han hadde. Han startet med å spille «Hymne til Averøy», og videre flere melodier som fikk noen til å svinge seg i dansen.

«Deilig er jorden» ble sunget, og deretter bordverset før vi fikk servert juletallerken med riskrem til dessert og deretter kaffe. Og som vanlig åresalg i pausen. Vi startet opp med å synge. «Deilig er den himmel blå», og Ragnar refererte skriv fra regjeringen om oppnevning av et utvalg for et aldersvennlig Norge ledet av Trude Drevland. Han minnet om at vi snart er en millioner mennesker i Norge som er over 60 år. Eivind Vestnes fortalte så et par vitser og spilte gamle slagere før vi fikk trekning ved Synøve. Som vanlig fortalte hun et par vitser i samme slengen. Ragnar minnet om at neste møte blir 10. januar hvor vi får besøk av våre hjemlige trubadurer Roald,Oddvar og Alf. Han ønsket alle God jul og vel hjem på glatte veier.

Julekveldsvisa ble sunget før Eivind Vestnes spilte opp til dans som avslutning på kvelden. God jul og godt nyttår til alle våre medlemmer, og velkommen på møtene våre i 2019

0 resultater