Leder i Pensjonistforbundet Finnmark, Jan Atle Samuelsen, møtte ivrige elever ved Tana videregående skole. (Foto: Trond H. Nedrebø)

Tana-ungdom hjelper eldre
over den digitale kneika

Positive elever og lærere takket ja til å få besøk av Pensjonistforbundet - og til et digitalt samarbeid på tvers av generasjonene.

- I Tana prøver vi å koble ungdom med sine besteforeldre, eller en annen person de kjenner, med det mål for øyet å hjelpe eldre over den digitale kneika, forteller prosjektleder Unn Johansen i Pensjonistforbundet.

Pensjonistforbundets leder i Finnmark, Jan Atle Samuelsen og fylkessekretær, Arne Josvald Sabbasen, har arbeidet fram avtaler med fire skoler. Torsdag 29. november kunne interesserte elever og lærere ta imot Pensjonistforbundet.

 

«JEG GIR DEG I GAVE DEN TID DET TAR»
- Ungdom har mye digital kompetanse. De er kjempeflinke på smarttelefonene sine - og ikke minst; de har trygghet. Noe av denne kompetansen og tryggheten ønsker Pensjonistforbundet at de gir videre i gave til en eldre person i sitt nærmiljø, forteller Unn Johansen.

Hun trekker spesielt fram at de unge tar det rolig, de repeterer, de unge og de eldre trykker begge på sine telefoner eller nettbrett. På tvers av generasjonene har de det gøy og lærerikt sammen. Og de unge opprettholder rollen som digitale støttespillere også etter at bestemor eller bestefar har kommet godt i gang.

- Det er alltid noen spørsmål som dukker opp, og da er det godt å ha noen de eldre er trygge på og kan spørre om råd, forteller Johansen.

    

NORSK OG NORDSAMISK
- Pensjonistforbundet mener dette er en flott gave å gi bort! Derfor har vi laget et lite hefte som vi håper elevene kan ha glede av i samarbeid med den eldre generasjon. Heftet er i en norsk og en nordsamisk variant. Vi håper begge variantene kan være til nytte og glede, sier Jan Atle Samuelsen og Arne Josvald Sabbasen i Pensjonistforbundet Finnmark.

Forskning viser at 400 000 eldre er ikke-brukere av internett. Blant de eldre internettbrukerne er mange på et svært lavt nivå. Det er rett og slett snakk om et digitalt klasseskille - et digitalt utenforskap.

 

FORSKERE FØLGER MED

- Forskning viser at eldre tar i bruk det de lærer. Selve opplæringen gir også glede og tilfredshet i tillegg til at eldre opplever å være inkludert i samfunnet når de mestrer digitaliserte ordninger, sier Unn Johansen.

Forskere fra Nasjonalt senter for e-helseforskning i Tromsø følger dette prosjektet, som Pensjonistforbundet er del av, på vegne av Helsedirektoratet. Skolene er opptatt av å samle erfaringer, for deretter å dele dem med forskermiljøet og Pensjonistforbundet.  

 

ØNSKER LYKKE TIL

- Pensjonistforbundet takker elever og lærere ved Tana videregående skole, Sameskolen, Tana Bru skole og Montessoriskolen for den positive mottakelsen, og ønsker lykke til med opplæringen. Vi hadde en flott dag og håper på et morsomt og fruktbart samarbeid når de unge gir i gave den tid det tar å hjelpe en eldre person til å bli digital på en god måte. Vårt håp og ønske er at enda flere skoler i Finnmark har lyst til å delta i dette arbeidet på tvers av generasjonene, sier prosjektleder Unn Johansen.

0 resultater