Atlanterhavsvegen

Averøy Pensjonistforening hadde møte på Anne Marits Catering den 1. november

Ragnar Vassgård kunne ønske nærmere 60 frammøtte velkommen da han åpnet møtet.

Ragnar Vassgård kunne ønske nærmere 60 frammøtte velkommen da han åpnet møtet. Spesiell velkomst fikk representantene fra Kulturskolen, seniordanserne fra Bremsnes, Bengt Eriksson og Konrad Nerland.

Møtet åpnet så med «Du skal få en dag i mårå» før vi fikk Ord for dagen v/Gerd Helset som leste «De fire små» av Arne Paasche Aasen. Ragnar overrakte Gerd en orkide som takk for ord for dagen.

«Der bjørkorna susar» ble sunget før ord og toner ble gitt til Kulturskolen. Rektor Jørund Enzenbach fortalte at sparebenken har sponsoravtale med kulturskolen, og at skolen til gjengjeld stiller opp for banken ved ulike arrangement. I dag var det Jonny Solli og elevene Karen Kongshaug og Anne Marte Seljehaug som skulle underholde. De framførte Jahn Teigens «Min første kjærlighet» og «Sommerfugl i vinterland» av Halfdan Sivertsen. Som takk for den fine sangen overrekte Ragnar en pose Twist.

Så ble ordet gitt til Bengt Eriksson fra Kristiansund. Han er fylkesstyrets fadder for Averøy Pensjonistforening. Han snakket først om eldremeldingen «Leve hele livet» som gir forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, og tok for seg eldresituasjonen/ økning av eldre i Averøy. Han informerte om det viktige arbeidet som Pensjonistforbudet gjør for landets eldre, og anbefalte medlemmene å drive aktiv informajon og verving av medlemmer. Pensjonist-forbundet tar mål av seg til å bli den femte hovedorganisasjon, og få tilbake forhandlingsretten slik at vi kan få bukt med den underregulering av pensjonene som har vært siden den nye pensjonsreformen trådet i kraft. Den gang mistet vi forhandlingsretten, noe som forbundet arbeider med å få tilbake. Det er derfor viktig at flest mulig pensjonister blir med i Pensjonistforbundet slik at vi kan kan bli en slagkraftig organisasjon for våre eldre. Ragnar overrakte en orkide til Bengt Eriksson som takk for et informativt innlegg.

Så fikk vi en liten avdeling med Konrad Nerland på trekkspillet, «I natt jag drømde» ble sunget og deretter bordverset før kaffe og deilige kaker ble satt fram.

John S. Roaldsøy orienterte om kulturkvelden i eldrerådets regi som blir arrangert 30. november kl.15.30 Oddgeir Bruaset vil kåsere, vare lokale trubadurer Roald, Alf og Oddvar deltar, Øyvind Rangøy kommer med kåseri fra Estland og Eivind Vestnes spiller og det blir mulighet for en svingom til slutt.

Under pausen ble det også åresalg, og Bengt Eriksson orienterte om balansekurset «Sterk og stødig» i Frisklivssenterets regi.

Konrad spilte Pengegaloppen, og «Lung vilar sjøn» ble sunget før vi fikk referaret fra forrige møte.

John minnet om julemøtet 6. desember hvor det blir servert julemiddag, og hvor vi må ha påmelding.

12 dansere fra Averøy seniordans, avd. Bremnes marsjerte så inn. De fremførte 5 danser før de avsluttet ned «Lev vel - så vil eg seia ei god og roleg natt». Ragnar overrakte Twist til danserne, og sørget for å sende med Twist til danserne fra Kårvåg som opptrådte på forrige møte.

Så ble det trekning etter åresalget. Ragnar fortalte en vits og trekte de mange gevinstene. Etterpå takket han for møtet, og ønsket alle velkommen på julemøtet 6 desember. Til slutt gav ord og toner til Konrad Nerland som fortalte historier og sørget for at alle kunne svinge seg i dansen som avslutning på møtet.

0 resultater