Velkommen til pensjonistmøte

Onsdag 21. november 2018 kl 16 00 blir det god mat og hyggeleg møte i Viking

Helsesøster/jordmor Lillian Vassbotten vil snakke om Førde Kommune sitt arbeid om å førebygge vald under tittelen: «Vald i nære relasjonar. Førebygging og tiltak». I tillegg blir det ord for dagen, allsong og servering av smørbrød og kaffi. 

Vi ønskjer vel møtt!

0 resultater