Nytt helse- og sosialutvalg

Pensjonistforbundets nye sentrale helse- og sosialutvalg hadde sitt første møte 10. oktober 2018. Utvalget er et rådgivende organ for sentralstyret i Pensjonistforbundet.

Utvalget består av:

  • Wenche K. Malmedal, leder
  • Sven Anders Haugtomt, 1. nestleder
  • Ragnhild Hagen (også medlem av Pensjonistforbundets sentralstyre)
  • Liv Arum (tidligere generalsekretær i FFO)
  • Sigurd Sparr (tidligere leder av Demensforeningen)
  • Kjell Engebretsen (fra Pensjonistutvalget i Fagforbundet)
  • Mary Sørensen (fra Pensjonistutvalget i Fagforbundet)

Sekretær for utvalget er seniorrådgiver i Pensjonistforbundet Anne Hanshus

0 resultater