Leiaren i Pensjonistforbundet Sogn og Fj.  i møte med leiarane i dei 4 lokallaga som i 2020 blir med i nye Stad kommune i Nordfjord.

Samarbeidsinitiativ i Nordfjord

Fellesmøte mellom pensjonistlaga i framtidige Stad kommune vart halde i Bryggja samfunnshus 25. okt 2018. 

Føremålet med møtet var å få synspunkt på samarbeidsinitiativet. Alle styremedlemene i laga var inviterte. Leiar i Pensjonistforbundet Sogn og Fj, Per Kjelstad og styremedlem Eiliv K Berdal, deltok også på møtet.

0 resultater