Fylkesstyret i arbeid på Evje.

Aust Agder Fylkesstyre holdt møte på Evje.

Evje og Hornnes Pensjonistforening var vertskap.
 

Fylkesstyret i Aust Agder hadde møte 27. september. Som et ledd i styrets plan om nærere kontakt til lokalforeninger var dette møtet lagt til Evje. Den lokale foreningen var vertskap i Evjeheimen.  Flere styrerepresentanter for Evje og Hornnes Pensjonistforening var tilstede, og fikk anledning til å være tilhørere under møtet. Kjøkkenet i Evjeheimen sørget for utmerket mat og servering til hyggelig felles lunsj. Fylkesstyret har også ved tidligere anledninger holdt sine møter sammen med lokale foreninger, bla i Vegårshei og Arendal.Dette er en møteform som har blitt godt mottatt lokalt, og det blir sikkert flere foreninger/lag som får besøk i fremtiden.

0 resultater