Verdens aktivitetsdag 10. mai 2013

I år som i fjor markerer Pensjonistforbundet Verdens aktivitetsdag 10. mai i våre lokalforeninger over hele landet.

Pensjonistforbundet har vedtatt at Verdens aktivitetsdag skal bli en årlig merkedag hvor folkehelse og fysisk aktivitet settes på agendaen i våre fylkes, - og lokalforeninger.

Den 10.mai 2013 vil lokal, - og fylkesforeningene i Pensjonistforbundet rette oppmerksomheten mot hvilke muligheter aktivitet, deltagelse, selvbestemmelse og engasjement gir den enkelte i helsegevinst.  Vi vil også sette fokus på egenaktivitet og kultur som viktige elementer i å forebygge psykisk og fysiske sykdommer og ensomhet.  Derfor tar vi tak i den muligheten denne dagen bringer og prøver å skape positive holdninger til helsefremmende atferd og livsstil. Det handler om å leve et aktivt liv hvor du gis muligheten til å ta ansvar for egen helse.

Pensjonistforeningene vil i år stå sammen med en rekke kommuner, eldreråd, frivillige foreninger og arrangerte store og vellykkede aktiviteter den 10. mai. Dette blir en stor dag hvor vi i fellesskap med våre samarbeidspartnere satser på å få “ALLE” eldre ut på tur uavhengig av alder og form. Den 10.mai 2013 ønsker Pensjonistforbundet å vise at det er mange forskjellige måter å være aktiv på. En halv times aktivitet for voksne er alt som skal til for å få de gode helsegevinstene, forebygge sykdom og leve et friskere og lengre liv. På sikt ønsker vi å bidra til en utjevning av sosiale ulikheter i helse og ikke minst endre samfunnets holdninger om at det å bli eldre «ikke» bare» handler om forfall – eldre har muligheter til å vokse og gro hele livet. Våre mål for dagen er:

  1. å skape glede og samhold på tvers av generasjoner
  2. å senke terskelen for å komme i gang med fysisk aktivitet
  3. å gi eldre bedre muligheter til å spille en mer aktiv og deltagende rolle i samfunnslivet
  4.  skape bevissthet om helsegevinstene ved fysisk aktivitet i eldre år, og sette fokus på aktivitet som den beste måten å forebygge psykiske og fysiske sykdommer på.
  5. å skape nye arenaer for sosial kontakt og fysisk aktivitet

10.mai er en invitasjon til alle eldre om å engasjere seg i «Verdens aktivitetsdag» Vi trenger ditt engasjement. Ta gjerne kontakt med lokallaget i Pensjonistforbundet for å være med på å gjennomføre eller delta på et arrangement på ditt hjemsted.

Dagens motto er: Det finns mange måter å være aktiv på.

Kontaktpersoner i Pensjonistforbundet er Rådgiver helsesaker Anne Hanshus Tlf: 22348778 og Rådgiver sosialsaker Tone Bye Tlf: 22348777. Ta gjerne kontakt om dere ønsker ytterligere informasjon om «verdens aktivitetsdag 10.mai»

0 resultater