Dagfinn Vemmelvik og Bjørn Nyborg

Bilder og Bibliotek i Pensjonistforeningen

Songdalen Pensjonistforening hadde møte tirsdag 30. oktober 2018 i Bestestua. Bjørn Nyborg og Dagfinn Vemmelvik viste bilde/video-serier fra henholdsvis Svalbard og Agder. Biblioteket presenterte noen av høstens nye bøker.

Som vanlig var det godt frammøte, selv om været ikke spilte på lag.

Ingunn Gribesland og Emilie Haugaa

Kitty Nordkvist hadde ord for dagen. Hun leste et dikt av ukjent forfatter om livet og det å nyte livet.

Bjørn Nyborg viste en serie med bilder og videoopptak fra Svalbard. Det var vill natur, flora og dyreliv, ledsaget av musikk.

Dagfinn Vemmelvik viste en serie fra Agder. Vi fikk se varierende natur og dyreliv med musikk til. 

Bestestua har installert 3 store fjernsynskjermer. De er plassert slik at alle kan se det som vises tydelig. Det gir en fantastisk opplevelse når slike bildeserier vises.

Høst i Agder

Hvalrosser på Svaldbard

Ingun Greibesland og Emilie Haugaa tok for seg noen av de bøkene som aktuelle i høst. Gaute Heivolls siste bok "Sang for sekstiåtte forædere" ble selvsagt spesielt nevnt. De delte også ut en oversikt som gav en kort omtale av mange av høstens utgivelser.

Som vanlig var det allsang og musikk, utlodning og god mat. Denne gangen fikk de frammøtte pizza.

0 resultater