Deltakere på høstkonferansen 2018 i Pensjonistforbundet Oppland

Høstkonferansen 2018

Pensjonistforbundet Oppland har avviklet sin tradisjonelle høstkonferanse med god oppslutning fra de fleste lokalforeningene i Oppland.

Konferansen ble innledet av Nils-Edvard Olsen som er 1. nestleder i Pensjonistforbundets sentralstyre.  Han orienterte om Pensjonistforbundets handlingsprogram 2018-2021 som ble vedtatt på forbundets landsmøte i juni.  Handlingsprogrammet  gir en god oversikt over Pensjonistforbundets krav, prioriterte saker og oppgaver de neste 3 årene. 

Deretter fulgte «Åpen post» hvor lokalforeningene og fylkesstyret samtalte om aktuelle saker som trafikksikkerhetskurs for eldre fotgjengere, hvordan sjekke om vi får korrekt alderspensjon, ønsker om temaer på konferansene og mange innspill som fylkesstyret tar med i sitt videre arbeide.

Audiograf Siv Anne Ludvigsen, ØNH Gjøvik orienterte om hørselsproblemer og hørselshjelpemidler på en interessant og informativ måte.

Førsteamanuensis Jonny Nersveen ved NTNU i Gjøvik holdt et inspirerende foredrag om «Universell utforming i dagliglivet».  Vi fikk mange nyttige tips om lure ting du kan gjøre i hjemmet for å få en enklere, tryggere og funksjonell hverdag.

Reiner Slåtsveen orienterte om kommunikasjonssystemer og funksjoner som bredbånd, fiber, satellitt, streaming, bluetooth, DAB samt styrker og svakheter ved ulike typer.

Den sosiale delen ble godt ivaretatt av Lise Sandberg som organiserte musikkbingo samt Knut Eidestuen og Bjørn Lier som spilte opp til dans.

 

0 resultater