Vår presentasjon

Hvorfor heter vi Gardermoen pensjonistforening  ?

Vi ønsker med dette fortelle hvorfor vi heter Gardermoen pensjonistforening til tross for at vi holder til på

Jessheim, og har medlemmer fra store deler av Ullensaker.

Gardermoen pensjonistforening ble stiftet 28. oktober 1975.

I 1998 fikk vi ny storflyplass på Gardermoen som resulterte i at mange måtte flytte. De som flyttet til

Jessheim tok med seg lokalhistorien  og navnet Gardermoen pensjonistforening, og fikk fast tilhold på

Lykkebo, Leirvegen 6.

Våre møter er alltid den første tirsdagen i måneden.

Innholdet på møtene er foredrag/underholdning, matservering, loddsalg og til slutt dans.

Vi ønsker hjertelig velkommen til alle som kan tenke seg å være med i vår pensjonistforening.

Alle møtene blir annonsert i lokalpressen.

VEL MØTT. 

 

0 resultater