Verving

Medlemsverving 2018

Vervekampanje

Beskrivelse:

I 2018 har Leksvik Pensjonistforening prioritert medlemsverving. Foreningen har tilbud om fri kontingent ut året 2018 for alle nyinnmeldte. Dette ser ut til å være en god tilnærming for å verve nye medlemmer. Styret jobber aktivt gjennom å sende ut et tilbudsbrev til noen utvalgte i "rett alder". Eksempelvis 5 personer for hver styremedlem. Disse blir etterhvert fulgt opp med besøk og en god prat. De nye medlemmene får ved bekreftet medlemskap, tilsendt velkomstbrev og programplan for inneværende år. Se vedlegg. 

Evaluering:

Ved årsslutt vil foreningen foreta en evaluering som vil fortelle noe om vi ønsker å videreføre kampanjen også i kommende år. Enten i samme form, eller etter noe justeringer.

 

0 resultater