Carsten O. Five på Haustkonferansen vår på Thon hotell Jølster

Haustkonferansen 2018

Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane arrangerte haustkonferanse på Thon hotell Jølster den 24.-25.09.18 for 83 deltakarar. 

Vedlagt ligg føylene som vart brukt på konferansen.

0 resultater