Møte i Halsa pensjonistforening

Medlemsmøte ble holdt den 11. september på Rasteplassen.

Møtet ble åpnet ved at foreningens leder Rolf Maridal ønsket i alt 28 medlemmer velkommen. Bjarte Aasgård var som vanlig på plass med sitt trekkspill og ble ønsket velkommen. Torgrim Tunes skulle komme på besøk til oss, men måtte dessverre melde sykdomsforfall. Synd, for Torgrim er en friskus til å fortelle. Vi håper selvsagt at han kan besøke oss ved en senere anledning.

Rolf fremførte som vanlig et dikt, denne gang: Damekoret fra Flatvåg av Jostein Kvithaug.

Ola leste så opp referat fra medlemsmøte den 29 mai. Han fortalte videre om dagsturen vi hadde til Ålesund m/ omegn den 22. august. 18 deltaker fra Halsa pensjonistforening var med, samt 10 fra Smøla. Dyktige sjåfører var Lars Fladseth og Ottar Hendseth. Vi tar med et meget interessant besøk på bedriften Gustav Stokke As, en svipptur innom Giske kirke, middag på Aksla mm.

Vi sang så Vårsøg av Hyldbakk/Sommero til toner av Bjarte.

Nå var det tid for servering av middag. Denne gangen brun lapskaus, samt kaffe og fromasjkaker etterpå. Takk til Rasteplassen for serveringen

Vi sang så Når kastanjene blomster med tonefølge av Bjarte.

Turen var nå kommet til Sverre Betten som las kvekshistorie,, noe som passet godt etter en stor kvekssommer. Forfatter Johan Giæver.

Rolf orienterte om høstkonferansen for Møre og Romsdal pensjonistforbund som blir holdt i Kristiansund 27. september. Vi kan stille med fire deltaker, og valg ble: Sverre Betten, Harald Bersås, Aase Fjærli og Rolf Maridal.

Til å underskrive protokollen fra forrige møte ble valgt, Annbjørg og Oddmund Betten. Til å underskrive for inneværende møtes protokoll ble valgt: Ingebjørg og Johan Holten.

Det ble så salg av årer med mange fine gevinster. Halldis og Margrete ordnet med dette. Salget gikk strykende og det ble som vanlig mange fornøyde vinnere.

Harald Bersås hadde som vanlig ordnet opp til en interessant spørsmålsrunde. Denne gang om personer og hendelser fra og under siste krig. Kanskje noe vanskelig for mange, men interessant. Takk til Harald.

Rolf og Bjarte fremførte så «Elgvisa» Avslutningsvis sang vi «Den fyrste song» Rolf takket for oppmøtet og ønsket alle vel heim.

0 resultater