Elisabeth Holen Rabbersvik

Forskning og utvikling i Songdalen

Songdalen Pensjonistforening hadde møte i Bestestua tirsdag 28. august 2018. Hovedtema var Forskning og utvikling i Songdalen ved Elisabeth Holen Rabbersvik.

Fra forsamlingen

Eva Markussen hadde ord for dagen. Stikkord: Vann - Fisketur . Langs stranda.

De faste spillemennene var forsterket med Cazim og underholdt med sang og musikkinnslag.

Elisabeth Holen Rabbervik arbeider som prosjektleder og har vært ansatt i Songdalen kommune i 3,5 år.

Hun stilte spørsmålet "Hva er inovasjon?" og gav stikkordene Nytt - Nyttig - Nyttinggjort.

Det er mye utviklingsarbeid i Songdalen. Ofte er det i samarbeid med andre. For en liten kommune er det nødvnedig med samarbeid på tvers.

Hun nevnte aktuelle prosjekter innen demensomsorg, pasientsikkerhet og psykisk helse.

Det er viktig å utarbeide en helhetlig plan for oppfølging av pasienter med store omsorgsbehov.

Som vanlig var det god mat, utlodning og allsang.

 

0 resultater