Musiker Jon Arne Tømmerdal

Medlemsmøte i Leksvik

Leksvik Pensjonistlag arrangerte medlemsmøte på Lundeng mandag 27. august. Høstens første møte bød på relevant informasjon og underholdning.

Leder Georg Høgsve ønsket velkommen til en nesten fullsatt sal. Fylkessekretær Anne-Kari Minsaas og nestleder i fylkesstyret Knut Bakken var invitert til møtet, og snakket om henholdsvis saker fra Landsmøtet og sammenslåingsprosessen med Sør-Trøndelag.

Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og uføretrygdede med 245 000 medlemmer. Landsmøtet vedtok at Pensjonistforbundet i hovedsak skal jobbe med forhandlingsrett på løpende pensjon, samt å øke minstepensjonisters kår. Tannhelse og omsorgsplasser er andre viktige saker som Pensjonistforbundet jobber med.

Fylkessammenslåing er den største saken på fylkesplan, og arbeidsutvalget i nord og sør mener at de har funnet gode løsninger gjennom fruktbare samtaler. Det er bebudet et ekstraordinært årsmøte onsdag 28. november, hvor denne saken skal opp.

Jon Arne Tømmerdal sto for musikken denne kvelden, og den falt i smak! En dyktig musiker med behagelig stemme. Ellers informerte leder i Indre Fosen Eldreråd, Geir Riseth om aktuelle lokale saker. Det ble også informert om Eldreprisen 2018.

0 resultater