Solnedgang

Møte i Averøy pensjonistforening

Siste møte i Averøy pensjonistforening før ferien ble holdt på Anne Marits Catering den 7. juni.

Møtet startet med «Dansen den går utpå Måkeskjær», og vi fikk ord for dagen. Inger Volden delte sine tanker om kong David, hvordan han ble Israels konge og ble en stor salmedikter.

«Den fyrste song» ble sunget, og Ragnar ga så ordet til Kirsti Garte som er ansatt i Averøy kommune som demenskoordinator i 20 % stilling. Resten av hennes stilling er som leder på Averøy omsorgssenter på Bremsnes. Hun snakket om de ulike kategorier demens hvor Alzheimer utgjør 60%. Hun tok videre for seg hvordan demenssykdommer oppdages ved tap av hukommelse, og vanlige gjøremål blir vanskelige, hvordan det blir vanskelig å forstå hva som blir sagt, tap av orienteringsevne, svekket dømmekraft, og hvordan en forandrer seg og får lite initiativ. En kan leve med alzheimer i 20 år. Det er viktig at familier som har noen med demenssykdom tar kontakt og får hjelp av hjelpeapparatet. Det finnes i dag ikke medisiner som kan kurere sykdommen, men den beste medisin for dem som blir rammet er å få være sosial.

 «Din ungdom er gitt deg til odel og eie» ble sunget, og Ragnar orienterte fra Landsmøtet i Pensjonistforbundet som har vedtatt at direktemedlemmer skal overføres til lokalforeningene, og får lik kontingent. Averøy pensjonistforening får etter dette overført 57 medlemmer.

 Ord og toner ble gitt til Eivind Vestens som spilte og sang gamle slagere, og leste en epistel av Hans Hyldbakk.

 Etter pausen startet vi med «Der bjørkorna suser» før sekretæren leste referatet fra forrige møte. Nansy Bøe fra turkomiteen fortalte om den vellykkede turen til Hitra og Frøya i slutten av mai hvor også medlemmer fra Gjemnes Pensjonistforening var med. Neste tur blir 4-dagerstur som starter 20. august via Valdresflya til Hønefoss hvor vi blant annet skal besøke Blaafarveværket og Hadelans glassverk. Hun viste til orientering om turen som var lagt ut på bordene. Påmelding til Nansy innen 10. juli. Også denne gangen er invitasjon sent Gjemnes Pensjonistforening.

 Så ble det Eivind Vestnes sin tur til å underholde igjen. Han startet med «Zanzibar» og «Vi skal gå hand i hand», og etter hvert kunne medlemmene svinge seg i dansen til «En rød liten stuga», «Tio tusen røda rosor» og flere fengende melodier. Dansen ble avbrutt for trekning og vits v/Synøve. Etter trekningen fortalte Ragnar at vi starter på igjen torsdag den 6. september. Da får vi underholdning av Rolf Maridal og Bjarte Aasgård. Så fikk medlemmene igjen svinge seg i dansen til møtet sluttet. Eivind Vestens avsluttet med «Drømmen om Elin», og Ragnar takket for kjempefin musikk.

 Vi takker for et hyggelig møte og ønsker alle en god sommer.

0 resultater