Eldrebølgen, Vevelstad

Eldrebølgen, Vevelstad

Eldrebøgen tar av på Helgeland. En ny lokalforening ble stiftet.

8. mars i år, ble det stiftet en lokalforening på Vevelstad. De fremmøtte valgte et styre, valgte et navn, "Eldrebølgen, Vevelstad" og kontingent.  Fylkessekretæren i Pensjonistforbudnet Nordland var tilstede på møtet. Han redegjorde for de tilstedeværende om prosessen med å stifte en lokalforening. 

I løpet av et par timer ble foreningen stiftet. "Eldrebølgen, Vevelstad"  var blitt en realitet. Trond Arne Pedesen var blitt valgt som leder for lokalforeningens styre.

Vi gratulerer Eldrebølgen, Vevelstad og ønsker den nye foreningen til lykke!

0 resultater