Nyheter gjennom året

Her kommer oppdateringer på nyheter og stoff av interesse

Samarbeidsutvalget

1. januar 2018 vart Rissa og Leksvik slått sammen til en kommune, Indre Fosen. Inntil da hadde Rissa kommune tre pensjonistforeninger og Leksvik en forening. Spørsmålet var: Hvordan skal vi møte fremtiden? Skal vi slå oss sammen til 1 forening eller skal vi gå videre med 4 foreninger? For å finne et svar på dette, samlet de fire foreningsstyrene seg og diskutert veien videre. Etter gode diskusjoner vart vi enige om å lage oss et samarbeidsutvalg hvor to representanter fra hvert av foreningsstyrene skulle delta. Med denne modellen kunne vi ha et tett sammarbeide opp mot den nye kommunens eldreråd samtidig som vi opprettholdt vår gamle identitet i vårt nærområde. Så langt ser dette ut til å være en god og vellykket modell. Vi har så langt hatt to møter. Utvalget har også kommunisert til kommunens eldreråd vår tilstedeværelse og at vi vil være en medspiller. ( Gå inn på siden "Møtereferater 2018" og les brevet til eldrerådet )

Leksvikmartnan

17. juni 2018 hadde Leksvik Pensjonistforening stand på Leksvik-martnan. Det resulterte i følgende:               1. Vi vervet nye medlemmer og vårt medlemsbudsjett for 2018 er dermed oppnådd og vel så det. Budsjettet var 170 medlemmer pr. 31.12 2018. Vi har allerede passert dette.                                                                                                       2.  Vi har også i år planlagt 65+ kurs. For å kunne holde et slikt oppfriskings førerkurs bør vi ha minst 15 intresserte. Det har vi også oppnådd. Det vil da si at nå står det opp til oss i Pensjonistforeningen å få gjennomført kurset. Det mener vi skal greit la seg gjøre. Vi forsøker å få dette gjennomført før elgjakta starter 25 september. Den ser ut til å være prioritert blant en del av de intresserte. Dette vil vi forsøke å ta hensyn til.

65+

17. og 19. september 2018 blir det også i år arrangert oppfriskingskurs for eldre sjåfører.  Vi har så langt fått bekreftet datoer som Statens veivesen kan holde kurset for oss. Klokketidspunkt og sted må vi komme tilbake med, også opplysninger ang. kost for servering. Vi blir da ferdig med kurset før "elgjakta". Det er viktig for de som er jegere. Det var også en forutsettning vi hadde som mål. Flere opplysninger kommer, også som oppslag og på vår hjemmeside på Facebook for de som følger med der. I tillegg blir de som meldte interesse kontaktet direkte.

Da er 17. og 19. september 2018 bestemt og kurset begge dager blir mellom klokken 1100 og 1500. Servering begge dager med pris pr dag kr. 75,00. P.g.a. servering må vi ha tilbakemelding innen 10.09.18. Meld tilbake på mobil 959 69 990 (Hans Dahl) eller 467 98 210 (Georg Høgsve). Kurset holdes begge dager i Kommunestyresalen Leksvik kommunehus. Vel møtt.

 

0 resultater