SRTERK OG STØDIG - TREIGSGRUPPE FOR SENIORER

Nytt treningstilbud i Molde:

Sterk og stødig seniortrening er et gruppetilbud der treningsintensitet og støtte er tilpasset de med redusert balanse. Hovedfokus er styrketrening for ben og balansetrening. Treningen foregår hovedsakelig stående, og noe sittende, og man har muligheten til å støtte seg litt til en stol.

Sterk og stødig seniortrening er et gruppetilbud der treningsintensitet og støtte er tilpasset de med redusert balanse. Hovedfokus er styrketrening for ben og balansetrening. Treningen foregår hovedsakelig stående, og noe sittende, og man har muligheten til å støtte seg litt til en stol.

Hvem kan få delta?

  • Du er hjemmeboende og har få tjenester fra kommunen
  • Føler deg ustø til tider, men har ikke behov for ganghjelpemidler innendørs
  • Ønsker å trene styrke og balanse for å bli sterkere og stødigere
  • Du er i stand til å reise til- og fra treningen på egenhånd
  • Du er i stand til å ta imot instruksjon og delta i gruppe
  • Du ønsker et sosialt treffpunkt i forbindelse med trening

Instruktører:

Gruppene ledes av en eller flere frivillige instruktører som har blitt kvalifisert gjennom kurs i Sterk og Stødig-konseptet.

Hvor og når foregår treningen?

Oppstart: tirsdager fra 11.15-12.15, oppstart 08.05.2018

Sted: Bergmo omsorgssenter, lokalene til fysioterapitjenesten.

Sosialt etter treningen:

Etter treningen er det mulig å få kjøpt seg kake og kaffe i kantina på omsorgssenteret. Bestilles på forhånd/ ifm påmelding.

Påmelding og pris:

Sterk og stødig koster 600.- i året. Du kan få tre gratis prøvetimer for å finne ut om dette er noe for deg.  Ved interesse, ring: Vivian Sundsbø: 47707678, Siv-Tonje Jendem: 94847436 eller Runhild Hauffen: 94179465. (vivian.sundsbø@molde.kommune.no / siv.jendem@molde.kommune.no)

Har du lyst til å være instruktør eller frivillig?

Det er planlagt oppstart av flere grupper i ulike distrikt. Ta kontakt med oss for mer info.

0 resultater