Odd W Williamsen

Averøy pensjonistforening hadde møte på Anne Marits Catering den 5. april 2018

Vår leder Ragnar Vassgård ønsket velkommen til Hoppers som skulle spille og underholde, og til Odd Williamsen som skulle kåsere.

Ragnar Vassgård

Vår leder Ragnar Vassgård ønsket velkommen til Hoppers som skulle spille og underholde, og til Odd

Williamsen som skulle kåsere. Det var møtt frem 35 medlemmer på møtet. «La meg få tenne et lys» ble sunget, og vi fikk ord for dagen v/Synøve Folland som leste «Ta vare på det gode i livet.»

Ordet ble så gitt til konservator Odd Williamsen fra Nordmøre Museum. Han presenterte først sin lokalhistoriske bok «Mine folk» - en takk til folk somhar levd før. Så tok han for seg noen historiske personer som har tilknytning til Averøy, og fortalte først om Henrik Staur som bodde på Bremsnes gård for ca 400 år siden, og var fogd på Nordmøre. Videre fortalte han om Nils Larsen fra Kvernes som ble biskop i Danmark - hans fra var prest på Kvernes. Han avsluttet med å snakke om Gange-Rolv, sønn av Ragnvald Mørejarl som også hadde tilknytning til Bremsnes.

Etter en sang fikk vi stoltrim v/Gerd Helseth som vi avsluttet med OL-floka. Etter pausen fikk Gerd ordet for å takke for blomster hun hadde fått fra foreninga på 85-årsdagen i mars. Deretter ble referatet fra forrige møte opplest. Nansy Bøe fra turkomiteen fortalte at turen til Hitra og Frøya som er planlagt 28.-29. mai blir med overnatting på Hotell Frøya, og prisen er som oppgitt på forrige møte kr 2.900,- med tillegg på kr 460,- for enkeltrom. Påmelding til Nansy innen 25. april. I august blir det firedagers tur som starter 20. august med overnatting på Hønefoss og Årdal turisthotell. Ragnar fortalte fra årsmøtet i Molde i mars som kunne glede seg over at Pensjonistforbundet har fått 10.000 nye medlemmer siste år slik at medlemstallet nå er 240.000.

Så fikk vi underholdning ved Hoppers. Konrad Nerland presenterte gruppa som besto av sju spillemenn fra Lyngstad og Bollia som begynte å spille sammen for 38 år siden. Ragnar takket for møtet, og orienterte om neste møte 3.mai. Til slutt avrundet Hoppers med sangen til Atlanterhavsveien som Konrad skrev teksten på til åpning av Atlanterhavsveien 7. juli 1989.

0 resultater