Bjørg Seland kåserte om Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge - Den andre Luther?

Songdalen Pensjonistforening holdt møte tirsdag 3. april 2018 i Bestestua. Bjørg Seland kåserte om Hans Nielsen Hauge, og Solveig Nordkvist orienterte om Fremtidsfullmakt.

Torbjørg Krågeland hadde ord for dagen. Hun delte tanker etter forkjølelse da et dagsverk var ca 20 minutter.

Bjørg Seland, nylig pensjonist fra Universitet i Agder, tok utgangspunkt i Hauges karakteristikk av selg selv som "en lidet forsagt og mindre skriftlærd Dreng".

I tiden 1796 - 1814 drev han en omfattende virksomhet over store deler av landet. Etter en sterk religiøs opplevelse som 25 åring begynte han umiddelbart med sin virksomhet.

Han opponerte mot kirken og utfordret prestene. Han skrev flere bøker og ikke minst ca 500 brev. Hans folkelige religiøse bevegelse var kritisk til, men brøt ikke med kirken. I tider var han Norges mest leste forfatter.

Hans folkelige pietisme sto i noen tilfeller i kontrast til folkeopplysningen som prestene tilførte.

Organisajonen han bygde opp hadde en moderne lederstruktur, og han brukte til en viss grad også kvinner som ledere.

Han bidrog med å starte bedrifter som papirmøller, trykkerier, teglverk og handelsvirksomhet.

Almuen så på han som en annen Luther.

Det ble mange arrestsjoner, og soningsvilkårene var så harde at helsen ble ødelagt.

Hans Nielsen Hauge var en enkeltperson som var med på å utvikle demokratiet. Han opponerte mot det religiøse maktapparatet. Senere kom opposisjon mot embetsverket, og dette bidrog til en ytterligere demokratisk utvikling i landet.

Solveig Nordkvist orienterte om begrepet Fremtidsfullmakt. 

Å skrive en Fremtidsfullmakt er være direktør i sitt eget liv. Den trer i kraft dersom du ikke kan ta vare på deg selv. Da vil du være garentert at din vilje oppfylles.

Ellers var det god mat, sang og musikk og utlodning.

 

0 resultater