Pensjonistlaga området var samla til kurs i organisasjonskunnskap tysdag 6. mars.

Tysdag den 6. mars 2018 arrangerte Stranda Pensjonistlag kurs på Møteplassen.

Tema for kurset var organisasjonskunnskap

Tema for kurset var organisasjonskunnskap, og forelesar Rune Bugge Persson frå Pensjonistforbundet.

Rune Bugge Persson

Det er tredje gong pensjonistlaget arrangerer kurs i organisasjonskunnskap. 29 deltakarar frå pensjonistlaga i Eidsdal og Nordal, Fjørå og Valldal, Stordal og Liabygda, Sunnylven, Sykkylven og Ørsta deltok.

- Det var ein triveleg dag, med mykje nyttig kunnskap, summerer kursleiar Jeppe Jelle. Han fortel at dei mellom anna fekk høve til å dele erfaringar med kvarandre. - Vi kallar det lokallagets time. Dei forskjellige laga fortel om korleis dei organiserer ting, også pukkar vi opp idear frå kvarandre

0 resultater