Årsmøte 2018

Årsmøte 2018 vart halde på  Bygdestova 8. februar 2018

Du kan lese årsmelding og referat i vedlegga

0 resultater