Styreleder Rolf Maridal

Årsmøte 2018

Årsmøte ble holdt 20. februar 2018 på Rasteplassen. Leder Rolf Maridal ønsket i alt 21 medlemmer velkomne. Bjarte Aasgård var på plass med trekkspillet.

Årsmøte ble holdt 20. februar 2018 på Rasteplassen. Leder Rolf Maridal ønsket i alt 21 medlemmer velkomne. Bjarte Aasgård var på plass med trekkspillet.

Rolf leste som vanlig et dikt som innledning. Denne gang av Jørgen Gravvold, «Fallen kvinne».

I kasserer sitt fravær ble regnskapet referert av Ola Skålvik. Det samme også med styrets årsberetning. Begge ble godkjent uten merknader. Det nye styret ble: leder Rolf Maridal, valgt for 2018 - 2019. Nestleder Marit Aakvik, valgt for 2017 -2018. Kasserer Kåre Sorthe, valgt for 2018 - 2019. Sekretær, Ola Skålvik valgt for 2017 - 2018. Styremedlem: Harald Bersås (2017 - 2018). Som utsending til årsmøte i Møre og Romsdal Pensjonistforbund ble valgt: Harald Bersås.

Vår leder Rolf Maridal er medlem i fylkesstyret. Selve årsmøte var med dette til ende, og vi gikk over til vanlig møte med sang og musikk, mat, kåseri og ikke minst hyggelig prat rundt bordene. Torbjørn Brøske har ved flere anledninger vært vikarprest i Halsa, og fortalt at han trivdes veldig godt blant oss. Mye av sin prestegjerning har han hatt ut i verden som sjømannsprest. Han fortalte om spesielle personer som han har truffet, og som har ført til varig vennskap og spesielle opplevelser.

Harald Bersås hadde som vanlig laget til en rekke med spørsmål. Denne gang om rettskrivning og grammatikk. Noe kjent og kanskje noe ukjent.

 Rolf snakket så litt om mulige turer i løpet av sommeren: Her ble fremlagt forslag til en tur til Nordland, Brønnøysund. En 4 dagers tur med 3 overnattinger på hotell der. Utflukter til bla. annet Vega, Torghatten og Hildur`s urterarium. Tur oppover etter E 6, mens heimvegen går etter kystriksveien. Turen er beregnet samkjørt med pensjonistforeningene i Hemne og Valsøyfjord. En mulig dagstur får vi komme tilbake til.

0 resultater