Ny lokal pensjonistforening

Ny lokal pensjonistforening

Nesna pensjonistforening stiftet 8. februar 2018

8. februar i år, hadde 23 entusiastiske pensjonister og eldre, samlet seg i kommunestyresalen på Nesna, for å stifte en ny pensjonistforening. Fylkesstyret i Pensjonistforbudnet Nordland var representert ved nestlederen i fylkesstyret, Trude Wik, og fylkessekretæren. Fylkessekretæren redegjorde for de tilstedeværende om prosessen med å stifte en lokalforening, og oppmuntret til å gjøre dette.

Innen kl 16.00 så den nye foreningen dagslyset. Nesna pensjonistforening var blitt en realitet. Margrethe Herset var blitt valgt som leder for et styre på fem personer og to varamedlemmer.

Vi gratulerer Nesna pensjonistforening og ønsker den nye foreningen til lykke!

0 resultater