Årsmelding 2017

Årsmelding for Hustad pensjonistforening 2017.

Årsmelding for Hustad pensjonistforening 2017.

Vi har hatt 9 møter i løpet av året. Det 10.møtet ble kombinert med en tur til Ålesund i juni.

Fast på møtene er : Lederen ønsker velkommen, ord for dagen, sang, referat fra forrige møte, trim, utlodning og servering. Av og til har vi Quiz.

Får vi brev fra Fylkesforeninga, blir det opplest.

Det blir klappa for alle som har hatt fødselsdag siden forrige møte.

På Fylkesårsmøtet deltok Sylvia Hansen, Ivar Lindseth og Oskar Viddal.

På Høstkonferansen deltok Sylvia Hansen og Sigmund Julshamn.

Turen dette året gikk til Ålesund, Atlanterhavsparken. Middag på Fjellstua. Retur gikk via Vatne og Tomrefjord.

Dette året har det vært forandring på serveringen. Stort sett påsmurte rundstykker, med is og kaffi . Men vi har hatt sveler også. En periode nå blir det servering v/ Gunn Hatlebakk.

Saker vi har klaga på:

1) De nye bussrutene

2) Nedlegging av banken på Farstad.

Bud, Fræna og Hustad Sparebank (nå Romsdalsbanken) har besøkt oss med orientering om kortbruk. Dessuten ved utdeling av trimmerker. Fra bankens Gavegalla fikk foreningen tildelt kr. 5000,-.

Vi har hatt underholdning ved Konrad Nerland , Odd Arne Halås og Henry Ståle Farstad. Sylvia Hansen har vist bilder fra tidligere turer i pensjonistforeningen.

Eivind Kringstad har hatt datakurs for interesserte.

Eldredagen dette året var på bedehuset i Elnesvågen. Jarle Sanden var kåsør og festtaler.

Møtet i juni gikk ut til fordel for turen til Ålesund. I juli og august har vi ikke hatt møter.

Vi har vært med på aksjonen:" Jeg vil se slippen min". Og det har gitt resultat. Den kommer tilbake til høsten.

Et par dager satt vi på Coop Prix, Farstad for å verve flere medlemmer. Ca 10 nye meldte seg inn.

"Sterk og stødig" er det blitt jobba med gjennom året. Og det gjennomføres nå.

To ganger har vi hatt besøk av ansatte i kommunen. De orienterte om velferdsteknologi og sykehjemsplasser.

På julemøtet fikk vi maten fra Mix i Bud. Det ble utdelt blomster til styret og til kjøkkenpersonalet.

To av medlemmene våre har gått bort dette året. Det er Målfrid Reitan og Brynjulv Hustad. Vi lyser fred over deres minne.

0 resultater