INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

DATO            Torsdag, 08.02.18
KL                    17.00
STED:            EIDE KONDITORI

Rolf Bjørseth

Fylkessekretær Pensjonistforbundet MogR, Rolf Bjørseth:

Pensjonistforbundets arbeid sentralt og på fylkesnivå

 

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to til å underskrive protokollen
 5. Årsmelding for 2017
 6. Regnskap for 2017
 7. Kontingent for 2019
 8. Innkomne forslag (sendes styret innen møtet)
 9. Pensjonistforeningenes organisering i nykommunen Hustadvika – etablering av «Fellesutvalg» og «Fellesforum».
 10. Valg av styre og utvalg

- Styremedlemmer og varamedlemmer

- Revisorer

 1. Valg av to utsendinger m/vara til Fylkesforeningens årsmøte

 

Under årsmøtet vil det bli servering, hyggelig samvær og åresalg med fine gevinster.

Eivind Vestnes vil underholde.

 

VEL MØTT!

0 resultater