Fylkesstyrene i Oppland og Hedmark satte hverandre i stevne da Pensjonistforbundet inviterte til dialog på Honne konferansesenter 23. januar. (Foto: Trond H. Nedrebø)

Stort Honne-engasjement

Rekruttering og synliggjøring sto sentralt da pensjonistforbundene i Oppland og Hedmark satte hverandre i stevne på Honne konferansesenter tirsdag 23. januar. 75 personer trosset det kraftige snøværet og kom til det åpne møtet.

- Der den politiske makta er, der må også Pensjonistforbundet være, sa generalsekretær Harald O. Norman da han møtte fylkesstyrene i de to fylkene til idedugnad på formiddagen. Blant temaene som ble drøftet, var den forestående sammenslåingen av Hedmark og Oppland til ett fylke. Styrene var opptatt av hvordan sammenslåingen ville kunne påvirke arbeidet, og hvordan en skulle rigge organisasjonen for å betjene lokallagene og medlemmene i de to fylkene på en best mulig måte. Naturligvis vil dette stå temmelig høyt på dagsorden, men også hvordan arbeidet for og sammen med pensjonistene i de to fylkene skal organiseres for å gjøre Pensjonistforbundet til en enda sterkere maktfaktor i lokalsamfunnet.

Landsmøtesaker

Pensjonistforbundets landsmøte finner sted på Storefjell høyfjellshotell i tidsrommet 4.-7. juni. Dette kommer til å bli landets viktigste eldrepolitiske verksted. Forberedelsene er allerede i gang og delegatene skal behandle ikke mindre enn 275 forslag. Før delegatene samles på Storefjell skal både sentralstyret og landsstyret i Pensjonistforbundet komme med sine innspill, og årsmøtene i fylkesorganisasjonene i mars skal gå dypt inn i sakene som skal behandles på Landsmøtet i juni.

Speilbilde

Drøftingene på Honne tirsdag denne uka ga en liten forsmak på Landsmøtet. Det nye handlingsprogrammet, vedtektsendringer, forbundets økonomiske handlingsrom og aktivitetsnivå, samt hvordan forbundet skal bli enda mer synlig og et enda sterkere organ for landets eldre var av de mest sentrale temaene i møtet med fylkesstyrene.

Under det åpne møtet senere på dagen var ikke mindre enn 75 personer møtt fram. Den mest langveisfarende hadde kjørt mer enn 200 kilometer for å komme til møtet.

Pensjon, forhandlingsrett, den gyldne spaserstokken, verving og slippen tilbake i postkassa var de mest fremtredende sakene som ble tatt opp i det åpne møtet, hvor tre av medlemmene i Bestefarkvartetten fra Gausdal, nemlig Finn Kåre Lund (trekkspill) og tvillingene Tor Helge og Ola Bjørn Grimstad (sang) sto for de kulturelle innslagene.

0 resultater