Harald Normann presenterer pensjonistforbundet

Åpent møte på Hotel Norge

I forbindelse med det første møte i Pensjonistforbundet i det nye Agder, ble det holdt et åpent møte fredag 12. januar 2018 på Hotel Norge i Kristiansand.

Generalsekretær Harald Norman orienterte om arbeidet i Pensjonistforbundet.

Han berørte det daglige arbeidet i forhold til departement og Storting. Videre presenterte han kravene forbundet hadde stilt i forbindelse med Statsbudsjett for 2019.

Det var ca 50 frammøtte, og spørrelysten var stor. Harald Normann svarte på mange typer spørsmål og fikk meget gode tilbakemeldinger.

0 resultater