Åpent møte i Råde 

Ny lokalforening i Råde

Den 23.november 2017, kl: 13:00 ble det arrangert åpent møte for pensjonister på Bøndernes hus i Råde. Det var over 70 stykk som trosset det dårlige været og var til stede. I tillegg var Rune Bugge Person fra Pensjonistforbundet sentralt, Gerd Skovdahl og Iselin Blakkestad Pensjonistforbundet Østfold til stede.

Leder åpnet møte og orienterte om det å være medlem i Pensjonistforbundet.

Det ble holdt et morsomt kulturelt innslag av Kari Stokke og Gunnar Spydevold.

Rune holdt en flott innledning om Pensjonistforbundets størrelse og arbeidsoppgaver.

Det ble orientert om at Pensjonistforbundet har fått igjennom forbud mot aldersdiskriminering i den nye likestilling og diskrimineringsloven som trådde i kraft 1.januar 2018.

Rune fortalte om at Pensjonistforbundet prøver å kreve få tilbake forhandlingsretten opp mot politikerne, men da kreves det flere medlemmer. Det er over 1 million pensjonister i Norge og det er fult mulig å oppnå 650.000 medlemmer. I dag er det ca 230.000 medlemmer i Pensjonistforbundet.

Det vil bli fokusert på å skolere egne tillitsvalgte i kommunikasjon med stortingsbenken de neste fire årene. Dette vil også kunne brukes på kommune og fylkesplan. Det er veldig viktig at de eldre kommer til og blir hørt disse stedene. Dermed oppfordret også Rune til at man sier ja til å stå på partilistene slik at man kan få flere eldre inn i kommunestyrene og fylkestingene i tillegg til større representasjon på Stortinget ved neste valg.

Leder runnet av møtet med å takke for alle som deltok og ønsket alle vel hjem.

Det ble meldt inn 50 nye medlemmer på møtet.

0 resultater