Vossa-pensjonistene fikk møte sambygdingen Nils T. Bjørke, som nå sitter i Stortingets presidentskap, da de troppet opp foran Stortinget tirsdag 28. november.

Vossa-pensjonister
med pensjons-protest

Ikledd saueskinn og bredbremmede hatter, utstyrt med smalahove, troppet sju vossinger opp foran Stortinget tirsdag 28. november. De hadde med seg et klart budskap fra folkemøtet i slutten av oktober hvor 120 personer deltok: «Vekk med avkortningen på 0,75 prosent!»

- Nå i sluttfasen av budsjettbehandlingen i Stortinget ønsker vi på vår måte å vise at det er uro blant vanlige folk på grasrota i landet vårt. Folk som gjennom nøysomt levesett og et langt arbeidsliv har vært med å bygge landet, føler det som sterkt urettferdig at pensjonene avkortes med 0,75 prosent. Nå må politikerne rette opp de negative konsekvensene som avkortningen har påført oss, sier talskvinnen for Vosse-delegasjonen, Ågot Himle. Oppropet hun bærer fram på vegne av Vossa-pensjonistene har støtte fra ni forskjellige pensjonistforeninger.

Negativ utvikling

I oppropet heter det blant annet at med de siste årenes lønnsoppgjør har avkortningen resultert i en negativ utvikling av pensjonen. Spesielt har dette fått store konsekvenser for minstepensjonistene og de med lav pensjonsutbetaling. Vossa-pensjonistene krever at pensjonistene skal ha samme lønnsutvikling som lønnsmottakerne for å kunne opprettholde samme kjøpekraft når prisene på varer og tjenester stiger.

Sambygding

Delegasjonen fra Voss fikk møte Senterparti-mannen og sambygdingen, Nils T. Bjørke, utenfor Stortinget. Bjørke er tidligere leder av Norges Bondelag, og nå medlem av Stortingets presidentskap. Vossa-pensjonistene hadde også med seg en spesialgave til de ulike politiske partiene som er representert på Stortinget, nemlig spesialiteten smalahove. Nils T. Bjørke lovte å bringe dette til sin partileder, Trygve Slagsvold Vedum.

 

Vil følge med

- Vi aksepterer ikke at Stortinget salderer budsjettet med våre rettmessige opparbeidede pensjoner. Dette er en prioritert sak, og vi følger godt med på hvilke politiske partier som bruker pensjonistene som salderingspost i statsbudsjettet. Alderspensjonistene i Norge utgjør om lag en million velgere, og vi vil merke oss hvilke partier som støtter oss i denne saka og ha det med oss ved neste valg, sier Ågot Himle.

0 resultater