Lise Karin Meisal (Fagforbundet), Alf Peder Moen (Industri Energi) og Knut Fredriksen (Sunndal pensjonistforening) samarbeider om et åpent møte

Åpent møte med Pensjonistforbundet
Eldre på  dagsorden

Tirsdag 28. november inviterer Sunndal pensjonistforening til åpent møte med Pensjonistforbundet.

Møte kommer i stand som et samarbeid mellom Sunndal pensjonistforening, Industri Energi og Fagforbundet. Det åpne møtet arrangeres på Velferdshuset hos Hydro, og har fått tittelen «Pensjonistforbundet - mer enn kos og sosialt samvær».

Innledere på møtet er leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, tidligere leder av Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, Olav Støylen, og leder av Sunndal pensjonistforening, Knut Fredriksen.

De to første innlederne skal snakke om «Som pensjonister - vår plass i samfunnet», mens Fredriksen skal snakke om «Oppgaver og utfordringer i lokalsamfunnet».

De tre arrangørene ønsker et tettere samarbeid seg imellom, og møtet er et uttrykk for dette. Sammen vil de bli sterkere og skal på en enda bedre måte være talerør for eldre overfor myndighetene.

Knut Fredriksen peker på noen områder de tre kan samarbeide lokalt.

- Pensjonistforbundet definere seg som en interesseorganisasjon for eldre, med fire områder: økonomi, helse, kultur og bolig, og det er særlig helse og kultur som er lokale. Fram til nå har vi hatt brukbar kommuneøkonomi i Sunndal, men slik tida er nå må vi engasjere oss i sykehjemsplasser og hjemmebasert omsorg. Når det gjelder kultur, så har kommunen en målsetting om at når folk blir skrøpelig, så skal eldre få bo hjemme så lenge som mulig, men det er ingen mål for de friske. Klarer vi å holde en stor del av de eldre friske er mye spart, og der kommer kulturen inn, sier Fredriksen.

Viktige tema for eldre, politikere og kommuneadministrasjonen i Sunndal blir tatt opp.

Lise Karin Meisal representerer pensjonistgruppa i Fagforbundet.

- Vi føler vi ikke har noe talerør ut i samfunnet. Vi er med i Pensjonistforbundet i dag, men ikke som fullverdige medlemmer. Derfor ønsker vi at flere av våre medlemmer melder seg inn lokalt, sier Meisal.

Lokalavdelingen av Industri Energi er for tiden med som observatør, men de ser også nytten av et tettere samarbeid dem tre imellom.

- Vi må kunne uttale oss om de reduserte økonomiske rammene i kommunen, og hva det betyr for pleie­ og omsorgsplasser, sier Fredriksen

0 resultater