Wenche Malmedal

Helsekonferansen 2017

Helsekonferansen ble holdt i Bestestua på Nodeland i Songdalen onsdag 11. oktober. Tema var gode pasientforløp, antibiotika, brukerutvalget for sykehusene og arbeidet i den sentrale helseutvalget. Det deltok 50 personer på konferansen.

Leder av Helseutvalget Ivar Netland ønsket samtlige deltagere velkommen.

Første punkt på programmet var lege/prosjektleder Kjetil Juva som snakket om

«Gode pasientforløp for eldre og kroniske syke»  Dette er et stort prosjekt hvor samtlige av kommunene i Aust- og Vest-Agder, og de tre sykehusene i fylkene deltar.

Oppdraget for prosjektet er bl.a. å utarbeide gode rutiner og systemer fra sykehusene til kommunene og i motsatt vei, slik at pasientene sikres nødvendig oppfølgning etter utskriving.

Leder av Pensjonistforbundets Helseutvalg Wenche Malmedal.

Hun tok for seg planarbeidet med den nye Handlingsplanen for 2018-2021 som skal vedtas på Pensjonistforbundets landsmøte i 2018.

Hun la vekt på viktigheten av å ha en politikk som favner de mest sårbare eldste  blant oss, og som  samtidig ser de som fortsatt er i arbeid. Hun var også svært opptatt av de store variasjonene som  finnes mellom kommunehelsetjenestene rundt om i kommunene.

Hun poengterte sterkt viktigheten av en trygg alderdom, og et tilgjengelig samfunn som er til for alle. Og så la hun til. En bedre inkludering av eldre homofile.

 

Marit Dahlberg Skogen medlem av Brukerutvalg.

Hun orienterte om Brukerutvalget ved de tre sykehusene i Aust- og Vest-Agder, og tok for seg Helseforetaksloven, Brukerutvalgets rolle og mandat, samt sammensetningen av utvalget.

Tidligere kommunelege Tor Nilsen og apoteker Lill Svendsen.

Tor Nilsen tok for seg det svært store pilleforbruket, og sa at dette kunne være hemmende på våre organer. I de siste årene har enkelte bakterier blitt multiresistente, og dette kan bli en alvorlig trussel for vår helse. Han sa også at ikke alle bakterier er sykdomsfremkallende, og at det derfor er viktig å bare ta antibiotika når det er et berettiget behov. Det beste rådet for å forebygge infeksjoner var å ha gode rutiner for bl.a. god håndvask. Han påpekte av desinfeksjonssprit dreper bakterier, så derfor er såpe og sprit bedre enn bare såpe.

Apoteker Lill Svendsen begynte med å si at levealderen har økt med 30 år fra 1900 til idag. Hun mente at dette hadde også noe med bruk av antibiotika å gjøre, samtidig som bedre kosthold og boforhold spilte inn. Antibiotika brukt riktig kan være livsviktig. Hun var også svært opptatt av dette med å la seg vaksinere, spesielt for eldre.

Til slutt gav hun det viktige rådet: - Husk ikke lån eller lån bort antibiotika-. Dette kan nemlig  få alvorlige følger.

Ivar Netland oppsummerte tilslutt og takket samtlige for en meget vellykket konferanse.

Referert av Marit Dahlberg Skogen.

 

0 resultater