Feststemte Pasvik-pensjonister

Pasvikdalen pensjonistforening jubilerte

Fredag 7. desember var det fest på Svanhovd miljøsenter like ved russegrensen. Det var Pasvikdalen pensjonistforening for feiret sitt 25-årsjubileum.

Foreningens leder, Nils Erlandsen, gav en fin gjennomgang av arbeidet i foreningen siden den ble stiftet den 18. juni 1987. Den gangen var det Magnhild og Edvin Nilsen som tok initiativet til å få i gang en forening i dalen. Begge disse var ruvende skikkelser i pensjonistarbeidet.

I løpet av det første året kom medlemstallet opp i ikke mindre enn 95 medlemmer.

Programmet ellers bestod av samling rundt hvor Odd Emanuelsen leste juleevangeliet og allsang.

Foreningen hadde ordnet med en herlig festmiddag med innlagte hilsninger.

Kvelden ble avsluttet med dans og sosialt samvær med musikk av Åge Beddari, Knut Eliassen og Arne Andersen fra Nesseby. 

Gjester under feiringen var ordfører Cecilie Hansen fra Sør-Varanger kommune,  Pensjonistforbundet Finnmark v/sekretær Olav E Johansen,  Neiden PF v/leder Rolf Arvola og Kirkenes PF v/leder Evelyn Olsen Lid.. Alle disse overrakte holdt hilsningstaler og overrakte gaver.

Toastmaster for festen var Aksel Emanuelsen.

0 resultater