Fylkesleder Jan Tyriberget øyner håp om bedre trygdeoppgjør (Arkivfoto)

Håp om mer rettferdige trygdeoppgjør

 Landets største parti lover å kjempe for at pensjonister heretter ikke skal få redusert kjøpekraft gjenom trygdeoppgjørene. AP-leder Jonas Gahr Støre la i dagens pressekonferanse fram en modell som skal sikre økonomisk framgang også for den eldre garde. Fylkesleder Jan Tyriberget håper forslaget får nok støtte på Stortinget til å bli vedtatt.
 

De tre siste årene har pensjonistene fått redusert kjøpekraft på grunn av bestemmelsen i pensjonsreformen om at pensjoner skal reguleres 0,75 prosent under lønnsøkningen. Når lønningene har økt lite, har dette resultert  at pensjonistenes "lønnsoppgjør" har havnet under null, altså mindre å rutte med.

- Pensjonistforbundet har hele tiden påpekt dette misforholdet overfor myndighetene, senest foran årets trygdeoppgjør. Det er derfor et gledelig signal og et skritt i riktig retning pensjonistene får fra AP. Vi håper at de øvrige partiene lytter til Pensjonistforbundet og bidrar til at den nåværende og urettferdige ordningen endres. Den nye beregningsmåten vil sikre pensjonistene økt kjøpekraft når arbeidstakerne får økt kjøpekraft, sier Tyriberget som håper på et bedre oppgjør allerede i 2018.

0 resultater