Medlemsmøte 1.juni 2017

Averøy pensjonistforenings leder Ragnar Vassgård kunne ønske 30 frammøtte vel møtt til siste møte før ferien, den 1. juni på Anne Marits Catering.

Averøy pensjonistforenings leder Ragnar Vassgård kunne ønske 30 frammøtte vel møtt til siste møte før ferien, den 1. juni på Anne Marits Catering.

Spesiell velkomst fikk Oddny Hostad som skulle fortelle fra sin barndom på en øy i havgapet, og Per «spellemann» Myrflott.

Vidar Sandbecks «Menuett i mai» ble sunget, og Ragnar leste diktet «Et land under polen» som ord for dagen.

Så ble ordet gitt til Oddny Hostad som begynte å lese sin beretning fra barndommen, men støy fra nabolokalet gjorde at vi måtte avbryte og flytte talerstolen til andre enden av lokalet. Når hun så kom i gang igjen fikk vi høre en interessant historie fra hennes oppvekst på Sæterøya, ei lita øy mellom Sandøya og Finnøya ytterst på Romsdalskysten. Hennes erindringer strakte seg fra hun var fem-seks år til hun flyttet derfra. På det meste var det 6 familier som bodde der, og øya ble fraflyttet i 1974. Hun fortalte om hvordan det var å være værfast i flere dager, og å måtte bo borte for å gå på skole. Og hun sluttet med å fortelle at hun som er vokst opp i havgapet ikke liker fisk, men er glad i å danse. Ragnar takket henne og overrakte en orkidé som takk for at hun delte sine minner med oss.

Så ble «Sønnavindsvalsen» sunget og Ragnar leste fortellingen «Sjokk-kurs i Glomma» av Kjell Aukrust. Vi fikk stoltrim ved Gerd Helseth, og så var vi kommet fram til kaffepausen, og bordverset ble sunget. Kaffe, kaker og snitter ble båret frem på langbordet, og alle kunne forsyne seg etter ønske. Og Synøve Folland tok seg av åresalget.

Etter pausen refererte lederen takkekort fra Inger Myrberg som hadde fått blomster på sin 85-årsdag. Sekretæren refererte protokollen fra forrige møte. Etter referatet tok også sekretæren opp sak om trim for eldre, og viste til avisoppslag fra Aure kommune hvor det er satt i gang gratis trim for eldre i Aure arena, og hvor det også er satt i gang trim i omsorgsboliger etter at kommunens hjemmetjenester hadde fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Hun fortalte at styret i Averøy Pensjonistforening etter å ha lest i avisen om at et slik tiltak skulle settes i gang i Aure, hadde hatt saken oppe i vårt styre og refererte brevet vi hadde sendt til eldrerådet i februar. Saken er behandlet og eldrerådets formann John S. Roaldsøy kunne bekrefte at saken er sent videre til livsløpsutvalget. Vi kjenner til at mange fra Averøy benytter seg av et trimtilbud for eldre i Kristiansund, og på spørsmål om medlemmene våre var interessert i et slikt tiltak, var det mange som rakte hånden i været.

Referatet ble godkjent, og Nansy Bøe fikk ordet for å orientere og oppfordre medlemmene til å melde seg på turen til Beitostølen og Balestrand 11. -14. august, siste frist for påmelding er 1. juli. Hun orienterte også om at dagstur til Todalen med omvisning på Talgø møbelfabrikk og middag på Vårsøg Hotell er planlagt lørdag 2. september. Påmelding til denne turen annonseres senere. Og så ønsket hun medlemmene god sommer og opplevelsesrike pensjonistturer.

John Sigurd tok så opp bekjentgjøring av møtene våre. Omlegging av spalten Nordmøre i TK gjør at det blir vanskelig å bekjentgjøremøtene våre på samme måte som før. På spørsmål om hvor mange som leser TK på nett var det liten respons.

Så ble det trekning, og som vanlig var det Synøve som fortalte et par vitser og foretok trekning.

Ragnar leste så fortellingen «Vesle-Tomas, storken og frøet» av John Giæver. Han refererte videre pressemelding fra lederen i Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal, Mellvin Steinsvoll som påpekte at vi må ta større ansvar for egen alderdom.

Ragnar takket så medlemmene for dette halvåret, og minte om at vi starter opp igjen etter ferien den 7. september. Møtet ble avsluttet med sangen «Husker du den gang i måneskinn» og en liten svingom for medlemmene.

0 resultater