Ragnhild S. Eimhjellen og Marit Botn Lefdal 

Møte i Eid Pensjonistlag

Ope møte på Kringla/Eid Frivilligsentral, Nordfjordeid, 18. april 2017

Leiar i helseutvalet til Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane, Ragnhild S. Eimhjellen, var invitert til møtet for å snakka om "Kostråd i helse og omsorgstenesta".   Eid kommune opna det nye omsorgssenteret  1. april i år, så det var eit aktuelt tema.  Det var ei engasjert og lydhøyr forsamling, og fleire kom med spørsmål og innspel ut frå eigne erfaringar og som pårørande.  Takk til Ragnhild!

0 resultater