Den nye lederen av Pensjonistforbundet Hordaland, Atle Lerøy flankert av  Magnus Norman, Søral og Inger Johanne Knudsen, Bergen som nå er gått ut av styret i fylkesforenigen.   Sigbjørn Lien, Voss  gikk ogs&

INGER JOHANNE KNUDSEN GIKK "FRA BORDE" ETTER 6 ÅR SOM STYREMEDLEM OG 16 ÅR SOM LEDER AV PENSJONISTFORBUNDET HORDALAND
 

På årsmøtet i Pensjonistforbundet Hordaland overlot Inger Johanne Knudsen lederklubben til Atle Lerøy etter 16 år som leder av fylkesforeningen i tillegg til 6 år som styremedlem.  

Inger Johanne Knudsen ønsket ikke gjenvalg, og valgkomiteen hadde innstilt på Atle Lerøy, som ble valgt til ny leder på årsmøtet 22. mars 2017.    

Foruten å være leder i Pensjonistforbundet Hordaland har Inger Johanne også vært 1. nestleder i Pensjonistforbundet fra 2005 til 2012, da hun trakk seg etter eget ønske.  I årene etterpå har hun vært medlem av forbundets landsstyre.  

I  årene mellom 2003 og 2009 var Inger Johanne  leder i Statens Seniorråd.  Hun fikk tildelt Omsorgsprisen i 2006 og Kongens Fortjenestemedalje i sølv i 2008 for sin store innsats innen eldreomsorgen.

Det er ingen som har vært i kontakt med Inger Johanne uten at eldrerådet har vært samtaletema. I 2003 ble hun leder  av Bergen Eldreråd, og hun har hatt og har fremdeles et brennende engasjement for eldre på alle plan i samfunnet.  Engasjementet har gjort henne vide kjent -ikke bare i Bergen,men i hele landet.  Og i dag kjøres det kurs for Pensjonistforbundets medlemmer i eldrerådene over hele landet, noe Inger Johanne har brent for i mange år og som hun har tatt opp med forbundet gjentatte ganger.

Inger Johanne er også sterkt opptatt av velferdsteknologi,  som er bruk av "dubbeditter" i  alderdommen når en ønsker åbo hjemme så lenge som mulig, sier Inger Johanne i møtet med medlemmene.  Også opplæring i den digitale verden er et satsningsområde hun gjentar i møter med lag og foreninger.   

For Inger Johanne har verving alltid vært et satsningsområde.  Hun hadde ingen problemer med å støtte Organisasjonsutvalgets forslag til handlingsplan (tatt til etterretning på årsmøtet), som satser på at vi skal ha 500 nye medlemmer i løpet av året.

Om Inger Johanne ikke blir "7. mor-i-huset" vil hun nok holde et øye med Pensjonistforbundet Hordaland i året som kommer.  Og hun fikk et  viktig verv på årsmøtet.  Hun ble valgt som leder av valgkomiteen for årsmøtet 2018.

 

Foreninger og lag takker Inger Johanne for arbeidet hun har lagt ned for Pensjonistforbundet i 22 år, og for et godt samarbeid.  Hun har sagt at nå skal hun bli pensjonist, men vi bør minne henne på at dagens pensjonister er aktive på mange områder.

 

 

0 resultater