Fra venstre til høyre:
Birgit Nygaard Berg, Frank Robert Berg, Gertrud Lüthcke, Egil Moe, Randi Rossnes, Grete Pedersen, Niels Chr. Pedersen

Det nye styret

valgt på årsmøte 14. februar 2017

Leder:                       Frank Robert Berg              frb.bit@oslo.online.no
Nestleder:             Niels Chr Pedersen           niels.chr.pedersen@live.no
Kasserer:                Egil Moe                                    egilmoe@hotmail.no
Sekretær:              Gertrud Lüthcke                 g.luthcke@gmail.com
Dataansvarlig:    Niels Chr Pedersen           niels.chr.pedersen@live.no
Dataansvarlig:    Gertrud Lüthcke                 g.luthcke@gmail.com

 

0 resultater