Årsmøtet 2017

Her kan du lese referat og beretning fra 2016

Beretning for 2016 kan du lese ved  å klikke på vedlegget

 

Molde Pensjonistforening

Årsmøte 28. Februar 2017 kl.19.00 i Molde Rådhus.

Tilstede: 153 medlemmer

Vi minnes de medlemmer som er gått bort siste år med et minutts stillhet.

 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Ingen merknad
 2. Forslag på dirigent: Ottar Befring. Ingen andre forslag. Enst. vedtatt.
 3. Forslag på referent: Aashild Rusten. Ingen andre forslag. Enst. vedtatt
 4. Forslag på to personer til å skrive under protokollen. Oddny Hostad og Jakob Engeseth. Ingen andre forslag. Enstemmig vedtatt.
 5. Årsmelding for 2016 opplest av sekretær Aashild Rusten. Ingen merknad. Enst. vedtatt.
 6. Regnskap for 2016 opplest av kasserer Olav Brevik. Ingen merknad. Enst. vedtatt. Revisormelding opplest.
 7. Kontingent. Styret foreslår ingen endring. Kontingent for 2018 er kr. 333.00 for fullbetaling, 153.00 for medlem i forbund. Enstemmig vedtatt.
 8. Budsjett for 2017 opplest av kasserer Olav Brevik. Ingen merknad. Enst. vedtatt.
 9. Behandle innkomne forslag.: Ingen forslag.
 10. Valg: Valgkomiteens forslag opplest av Marit llløkken Helde. Ingen andre forslag. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
 11. Utdeling av forbundets hederstegn etter 5 års tjeneste. Takk og blomster til: Ole Sørvik, Arnvid Risvik, Sonja Vågøy og Aashild Rusten.
 12. Takk og blomster til Vanja Anderson som går ut av kjøkkenkomiten. Ester Flem som har ordnet med blomster går også ut. Hun var ikke til stede og vil få takk og blomster hjemsendt.

VALGNEMNDA SITT FORSLAG TIL STYRE OG NEMNDER I MOLDE PENSJONISTFORENING - 2017

Styremedlemmer:

Leder:                         Ottar Befring

Nestleder                 Vigdis Nerland

Kasserer                    Olav Brevik

Sekretær                  Åshild Rusten

Styremedlem         Sonja Vågøy

Styremedlem         Inga Horsgård

Styremedlem        Oddfinn Thue

 

Varamedlemmer til styret:

 1. Oddny Emma Hostad
 2. Svein Jarle Viken
 3. Jacob Engeseth
Revisorer:

Arnvid Risvik Aslaug Solberg

Vararevisor:

Svein Heggdal

Hjelpekasserere:

Anne-Lise Sørensen Ole Sørvik

Lotterihjelper:

Inga Horsgård

Tur og aktivitetsnemnd:

Oddfinn Thue, leder Medlemmer utnevnes av styret

 

Forslag til valgnemnd for 2016: (Velges for 1 år) Oppnevnes av styret.

ARRANGEMENTSKOMITE:

Leder Marit Vike

Sigrun Hagen Marit Tverli Mary Farstad Oddbjørn Hagen

Vara:  Borghild Rostvoll

KJØKKENKOMITE:

Innkjøper/leder    Bjørg Beinset                926 85 202

Karin Flovikholm       901 27 428

Aslaug Kvam              926 27 321

Svanhild Lillebak        482 35 292

Martin Kåre Angvik    452 86 359

Kjellaug Rødal            415 84 937

Vara:I ngjerd Viken Bjørg Midtgård Palma Gjelisten

Kaffekoker  Åse Gjerstad. Assistent Gunnar Kirkhus

Blomster: Anna Beth Gilje

0 resultater