Årsmøtet 2017

Her kan du lese referat fra årsmøtet

Referat frå årsmøte i Valderøy pensjonistlag den 1 februar 2017 på Aalesund Airport Hotell, Ytterland

 

 

Styret delte ut sakslista forslag til Vedtekter, årsmelding og regnskap, Deltakar 44 st

 

Anne Lise Hessen Følsvik opna møtet og helsa vel møtt og spesiellt til Ingemund Frisnes.Tor Remme, Odd Kristian Steinset og Per Arndt Valdehaug

Sak 1 Konstituering

Innkallinga. Innkallinga har skjett 3 veker føre med annonse i Øyblikk og plakat i

matbutikkar på Valderøya og Godøya. Innkallinga bleiv godkjent,

Val av ordstyrar og skrivar og val av to å skrive under referat for møtet

Anne Lise Hessen Følsvik vart vald till ordstyrar og Lasse Nilsson til skriver for møtet.

Kristina Blomvik og Arne Klokk bleiv vald at skriva under referat.

Sak 2 Forslag på nye vedtekter

Forslaget var utdelt og Anne Lise leste opp det, Det vart godkjent og vedtatt.

Sak 3 Årsmelding 2016

Årsmelding vert opplese og godkjent med litt endringar..

Sak 4 Revidert regn skap 2016

Revidert regnskap for 2016 var utdelt og bleiv godkjent.

Sak 5 Kontingent for 2018

Forbundsstyret har vedtatt å heve kontingenten for 2017 til Kr 185 fylkes kontingent er uforandra 60 kr og det betyr at styret har lagt forslag til årsmøtet om at kontingenten for 2016 ska vare uforandra. Det bleiv godkjent

Sak 6 Innkomne forslag.

Inga innkomne forslag.

Sak 6 Val

Gunvor Hovden i valnemnda førte frem deira forslag.

Leiv Ervik, Unni Klokk, Lasse Nilsson og varamedlem Irene Skjong var ikkje på val

Valet bleiv som følger.

Leiar: Anne Lise Hessen Følsvik, gjenval Erling Hovden gjenval

Varamedlem Kitty Uggedal nyval

Revisor: Nils Klokk gjenval

Valnemnda. Gunvor Hovden Arne Teigene og Gunvor Valderhaug Vala var samrøystes

Sedvanleg kaffe og quiz og utlodding. 

0 resultater