KRISTINE SELE HAR OVERTATT  "KLUBBEN" I BØMLO PENSJONISTFORENING

KRISTINE SELE - NY LEDER AV BØMLO PENSJONISTFORENING

Etter en "hvilepause" er nå Bømlo Pensjonistforening oppe og går igjen.  Kristine Sele ble valgt til ny leder.

Som i mange pensjonistforeninger og -lag hadde Bømlo Pensjonistforening en utfordring med å finne arvtakere etter tillitsvalgte som hadde stått på for foreningen i mange år.  Ingen hadde lyst til å legge ned en forening som samler mange eldre i kommunen til hyggelige møter en gang i måneden.  Samtidig var det ingen som hadde lyst til å påta seg verv.   Ikke minst på grunn av alderen.

Men foreningen ble ikke lagt ned.  Den tok en liten pause for å få tid til å finne unge eldre som kunne ta over.  Og valgkomiteen hadde gjort en  grundig jobb, og kunne legge fram forslag på et nytt styre mandag 20. februar.  Og tidligere tillitsvalgte kunne takkes av med blomsterhilsener for jobben de hadde gjort for foreningen gjennom mange år.  

Fra Pensjonistforbundet Hordaland møtte både leder Inger Johanne Knudsen og nestlederVigdis Ravnøy.   Knudsen innledet om forbundets arbeid.  Hun kom særlig inn på eldrerådenes betydning i kommunene, velferdsteknologi og opplæring i bruk av data (PC/nettbrett/smarttelefon).

Ravnøy tok blant annet for seg arbeid i en pensjonistforening, databruk i foreningen og kontingentspørsmål.

Det var god stemning i Bømlo Pensjonistforening denne dagen.  Og medlemmene ble vartet opp på vanlig måte med betasuppe og sviskedessert i KFUK/KFUM-huset på Svortland.  

 

 

 

 

 

 

 

0 resultater