Styreleder Ragnar Vassgård

"Vaktskifte"

På årsmøtet 2. februar 2017 ble det lederskifte i lokalforningen

John Roaldsøy ledet årsmøteforhandlingene

De fremmøtte på årets årsmøte var vitne til at det ble lederskifte i foreningen etter at Marot Kippernes hadde valgt å tre ut av lederverve. Den nyvalgte leder ble Ragnar Vassgård. Ellers så ble det nye styret som tidligere. Margot ble valgt inn som 1.varamedlem.

Før årsmøtet startet leste Agnes Hjelset ord for dagen.

Årmøtet ble ledet med stø hånd av John Sigurd Roaldsøy som også la frem regnskapet.

Etter årsmøtet ble det servert middag med påfølgende kaffe og nogo å bite i.

Anne Marie Folde leste møteprotokollen fra januarmøtet.

Anne Marie Folde

Agnes Hjelset leste ord for dagen

Fylkessekretær Rolf Bjørseth

Fylkessekretær Rolf Bjørseth var invitert og holdt et foredrag om "rikets tilstand" i Averøy og vektla fremtiden. Kommunen har her store utfordringer, som vi ønsker å være med på å løse. Han fortalte om de prosjekter og tiltak man arbeider med både sentralt og lokalt.

Hovedpoenget var at vi må engasjere oss og delta mere som samfunnsaktør, dersom vi skal skape en god fremtid for de kommende eldre.

Det var selvfølgelig loddsalg -som er en "høydare" på alle møter.

Gerd Helseth ble hedret med forbundets hederstegn for sin lange innsats i styret og for foreningen. En høyst fortjent utmerkelse som forsamlingen bifallt.

Styreleder Margot Kippernes overrakte blomster til Anne Marit Stene som takk for god forpleining og godt samarbeid under møtene som holdes på Anne Marit's Catering.

Gerd Helseth hadde i oppdrag å takke av Margot for innsatsen som styreleder i de tre årene hun har fungert. Dette ble gjort i en følelsesladet overrekkelse av velfortjente blomster.

Den nye styreleder Ragnar Vassgård takke for tilliten og uttrykte at han var veldig glad for at han hadde erfarne styremedlemmer med seg inn i det kommende arbeidet.

Som seg hør og bør på et medlemsmøte, var det sang og mye prat. Også vår kjære Konrad Nerland tonesatte sangene og fortalte gode

Margot blir takket

Anne Marit blir takket

historier.

Konrad Nerland

 

0 resultater