"Stinn brakke"

Det var svært godt oppmøte på pensjonistlagets medlemsmøte 16 november.

Rolf Bjørseth

"Hyggelig med medlemmer som blir yngre og yngre" -  sa fylkessekretær Rolf Bjørseth som var invitert til kveldens møte. "Denne foreningen er den foreningen som vokser rasket i fylket" fortsatte han.

Roger Lid ønsket medlemmer og andre velkommen med flott tonefølge og hadde også en egen avdeling med alltid vakker musikk fremført på en proffesjonell måte. Dette satte alle stor pris på.

Roger Lid

Det var invitert gjester fra kommunen, eldrerådet og fylkessekretæren til dette møtet. Også "nye fjes" var møtt opp for å se og høre hva vi holder på med.

Gudrun Larsen holdt ord for dagen med stor innlevelse.

Deretter slapp fylkessekretær Rolf Bjørseth til med sitt foredrag. Han tok oss med inn i fremtiden med å vise tall på utviklingen vi styår overfor med tanke på populasjonsendringer. Videre fortalte han om

Gudrun Larsen

prosjekter som er på gang i fylket. Han understreket at alle

Audbjørg Gjerde Lippert

prosjektene som i dag er startet, betinger et sterker samarbeid med kommunen. Dagens omsorgstilbud, slik vi kjenner det, er ikke bærekraftig. Derfor må vi finne nye løsninger og  involvere frivillig sektor inn i dette arbeidet. Det er forebyggende arbeid i et fokehelseperspektiv alle prosjektene handler om. Foredraget finner du i vedlegget til denne artikkelsen.

Kaffe og noe å bite til, var også på programmet. Alltid velsmakende mat er en viktig sosial programpost. At samtalen over bordet ble høylydt, tydet på at man hadde det kjekt sammen.

Per Lid

Audbjørg Gjerde Lippert  hadde vært på pilgrimsferd i Spania. Som den dyktige forteller og ikke minst fotograf, kom tydelig frem da hun viste bilder og fortalte om sin reise.

Gode historier hører også med. Per Lid leste "Sunnmørshistorier" som fikk frem latteren hos alle. Hans måte å fortelle på er en fryd å oppleve.

Leder Elin Sølvi Furland kunne med god følelse takke de som hadde deltatt og ikke minst de oppmøte, for en fin kveld.

Metatekst

 

0 resultater