Høydeskrekk - Regionalt møte i Mo I Rana 18. oktober 2016. På bildet ser vi fra venstre Håvard, Tonje og Tobias.

Regionalt møte i Mo I Rana.

Pensjonistforbundet Nordland arrangerte et regionalt møte i Mo I Rana, 18. oktober. Hovedtemaet var velferdsteknologi.

Lokalforeningene og eldrerådene i Helgelandkommunene,  var invitert.

Det var totalt 22 fremmøtte.

Møtet startet kl 1100.
Pensjonistforbundet Nordland var representert ved nestlederen i fylkesstyret, Trude Wik, samt at fylkessekretæren deltok.
Kun to lokalforeninger, Rana kommunale pensjonistforening (PF) og Hemnes PF var representert. Eldrerådene fra de to kommunene Rana og Hemnes deltok også.
Møtet ble innledet av nestlederen i fylkesstyret Trude Wik. Hun ønsket møtedeltakerne velkommen til møtet.
Aller først lot vi oss sjarmere av «Høydeskrekk», en elev trio fra kulturskolen i Mo I Rana. De underholdt med vakker og gripende sang og gitarakkompagnement. Kulturinnslag av denne arten, er viktig på våre møter.
Nestlederen var første post på programmet.
Hun redegjorde for blant annet Pensjonistforbundets merknader til regjeringens forslag til statsbudsjett 2017. Hun beskrev hvilke konsekvenser dette forsalget ville kunne innebære for majoriteten av landets eldre dersom det går gjennom Stortinget uendret. Hun holdt frem hvilke krav til 2017-budsjettet som Pensjonistforbundet hadde fremsatt tidligere, og redegjorde for hvilke krav som ikke var imøtekommet.

Hun nevnte blant annet:  

* at minstefradraget er foreslått uendret
* at rabatt for dobbeltrom på sykehjem foreslås opprettholdt
* at plan for aktivtetssentere foreslås videreført uendret
* at plan for implementering av velferdsteknologi er foreslått videreført

Deretter orienterte fylkessekretæren om velferdsteknologi og om hvordan Pensjonistforbundet engasjerer seg i denne saken. Pensjonistforbundet har i Handlingsprogram 2015-2018, pkt 4.4, pekt på velferdsteknologi og hvordan vår foreninger kan arbeide fremover mot dette.
Fylkessekretæren presiserte ganske tidlig i sitt foredrag at velferdsteknologi skal IKKE erstatte hjemmehjelpens «varme» hender, men skal være et supplement til det som allerede er godt og positivt.
Han viste til helserapporter om temaet. En av konklusjonene er at de enkelte kommuner skal innen 2020 ha etablert velferdsteknologi innenfor helsetjenesten i sin kommune. Kommunene skal da konsentrere seg om: - elektronisk dørlås, - GPS, -elektronisk medisindispenser, og – elektronisk trygghetsalarm.
Han pekte på sammenhengen mellom trygghet, mestring og aktivitet, og hva dette ville innebære for den enkelte pensjonist.
Han redegjorde for ulike områder hvor velferdsteknologi kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for både de eldre og for helsepersonellet.
Til slutt snakket han om de etiske utfordringene som kan dukke opp og hvordan disse kan håndteres.

Etter fylkessekretærens redegjørelse, ble det anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer. Det kom mange og detaljerte spørsmål fra møtedeltakerne. Engasjementet var stort og fylkessekretæren ble utfordret på flere områder fra undrende og litt skeptiske pensjonister. 
Spørsmålene spente over et vidt spekter, fra velferdsteknologi til «buss-saken» i Nordland fylkeskommune. Gjennomføring av velferdsteknologi vil øyensynlig bli en stor utfordring for våre kommuner som kanskje allerede sliter med anstrengt kommuneøkonomi. Det var likevel flere av tilhørerne som erkjente at vi eldre må avfinne oss med at den teknologiske utviklingen går sin gang svært raskt, og at vi bare gjør oss selv en bjørnetjeneste dersom vi kvier oss for å ta del i denne utviklingen.
Det ble servert solide smørbrød, rundstykker kaffe, og vafler.
Møtet avsluttet kl 1400.

0 resultater