Frivilligsentralen trenger frivillige og noen å hjelpe

 Frivilligsentralen trenger frivillige som kan hjelpe andre. Men de trenger også noen å hjelpe. Vi vet at begge deller finnes i massevis.

 Vi som er spreke pensjonister, kan trø til av og til og hjelpe noen som ikke klarer å gjøre alle oppgever selv.

Hvis du vil melde deg på, så husk at det ikke er noe krav om at du skal gjøre så og så mye.

Du trør til når du har lyst og anledning.

Du kan henvende deg til Frivilligsentralen som holder til på Biblioteket på Miljøbygget

eller ringe på tel. 464 00 278, så får du snakke med lederen, Helge Dahl Pettersen.

0 resultater