Reporter Birger Kjølberg intervjuer Hans Tveter i han BMWi8.

- Oppfriskingskurs er nyttig og lærerikt

- Det er viktig at vi får stille spørsmål om ting vi lurer på. Kurset var nyttig og lærerikt. Vi er på samme nivå alle på kurset. Det er noen av utsagnene som deltakerne på oppfriskingskurset 65+ på Hafslund trafikkstasjon i Østfold hadde etter endt teorikurs.

  20 engasjerte pensjonister fra Østfold hadde andre dag av teori på Hafslund trafikkstasjon. Lærer er Egil Nordengen, nå pensjonist, men har jobbet i 40 år ved trafikkstasjonen. Rundkjøringer er gjennomgangstema på kursene. Hvordan plassere bilen riktig i en rundkjøring. Og skal du bruke blinklys i rundkjøringer?

- Jeg er i samme alder som kursdeltakerne. Det gjør at mange synes det er lettere å spørre, siden jeg kan ha opplevd det selv, sier Nordengen.

Kursdeltakerne nikker gjenkjennende. De har erfaring, men ser at reaksjonsevnen og synet blir svekket med alderen.

- Det fine med disse kursene er at vi ikke skal ta fra noen sertifikatet. Da blir det tryggere å spørre, mener Nordengen.

Unikt tilbud

Oppfriskingskurs 65+  tilbys mange steder i landet. Men det unike i Østfold er at medlemmer av Pensjonistforbundet får to teoridager og en time gratis kjøretime med veiledning av en sjåførlærer. Jørn Claudius i Østfold fylkes trafikksikkerhetsutvalg var med på å godkjenne søknaden fra Pensjonistforbundet. Han sier det er viktig at eldre bilførere kommer på kurs.

- Da vi opprinnelig lagde kurset 65+ var opplegget to dager teori og to timer kjøreopplæring inkludert i kurset. Når kurset skulle tilbys nasjonalt i regi av Statens Vegvesen, var kjøretimene borte og det var bare teori igjen. Men trafikksikkerhetsutvalget har nå bevilget penger her i Østfold til at medlemmene i Pensjonistforbundet får gratis kjøretime ved en av kjøreskolene i fylket, forteller Claudius.

Forutsetningen for å delta er altså at du er medlem av Pensjonistforbundet, og at det er forbundet som organiserer kursene og kjøretimene, mens trafikkstasjonene i fylket holder kursleder og lokaler, noe fylkesleder Gerd Skovdahl i Pensjonistforbundet er god fornøyd med. – Vi har enda noen plasser ledig før jul, men det fylles fort opp. I løpet av året vil cirka 160 pensjonister ha deltatt på kursene. Nå må vi se på muligheten til flere kurs til neste år, sier hun.

Helge Tveter er fortsatt i full jobb i et transportbyrå og kjører daglig sin BMW i8, men han synes det var nyttig med et oppfriskingskurs. – Selv om jeg kjører bil hver eneste dag, er det ting å plukke opp for meg også, sier Tveter.

Pensjonistene i Østfold er ikke i tvil, oppfriskingskurs er veien til trygge eldre sjåfører.

0 resultater