Tone Bye

Morgondagens aktivitetsenter 

Naustdal pensjonistlag inviterte til informasjons-/inspirasjonsmøte ang.  "Morgondagens aktivitetsenter" mandag 23.mai 2016 i kyrkjelydshuset i Naustdal.

Møtelyden

Dei hadde invitert prosjektleiar for MAS, Tone Bye, frå forbundet til å insprere dei ang. å komme seg vidare i prosessen med morgondagens aktivitetsenter. Først innleia dei møte med kva som har blitt gjort gjennom prosjektet "Helsefremjande aktivitetar for eldre"  i Naustdal og kor langt prosessen er kommen. Naustdal har fått til ein veldig godt grunnlag for å skape noko eksepsjonelt i sin heimkommune. Oppfordrar alle andre kommunar til å ta tak i denne problemstillingen og bygge opp framtidas pensjonisttilbod. Tone Bye hald som alltid eit forykande, men også konkret innlegg om dette emne. Naustdal pensjonistlag hadde også invitert styret i Eikefjord pensjonistlag, fylkesleiar Per Kjelstad og dagleg leiar Laila Hage i Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane, leiar i frivilligsentralen i Gaular og Naustdal, 3 sjukepleiar studentar, kulturelle innslag og ordføraren i Naustdal, og alle var tilstades under møte. 

0 resultater