Bli med på Senioruka på Storefjell 20. - 23. juni 2016

 Nyhetsbrev nr. 1 - 2016

Her er nytt fra Pensjonistforbundet Buskerud

 I vedlagte nyhetsbrev finner du nyheter og informasjon om framtidige møter og arrangement.  I tillegg finner du protokollen fra Årsmøtet samt resultatene fra gruppearbeidet vårt om Handlingsplanen.

0 resultater